Wordt HT-lid

De familie van RENILDE

MMMMMMUw paardNakomelingen 1»
-
KOUKJE
v. CAESAR
VOUKJE
v. OLEANDER

SJOUKJE
v. EMIR


-
ILINA
v. CAESAR
VB
-
RILINA
v. KANSELIER
kroon
-
IVONNE
v. DEBUTANT
Stb.
CARLOS
v. STATUAR
VB

-
BILADONA
v. STATUAR
Stb.
M1-dressuur
MI ELEGANZA
v. HIERARCH
VB
M1-dressuur

GRITON
v. TRITON
VB
B-drs

FORTISIMO
v. UBIS
VB
ZZ-Zwaar

ESPARON
v. UBIS
VB


ZILINA
v. HEIDELBERG
Stb.

WENDY
v. HEIDELBERG
VB


-
FENNY
v. BONAPARTE
keur, pref
-
ZILINA
v. GONDELIER
prest, ster
NEVADA
v. DEMOCRAAT
VB
1,30m Spr.

MENTOS
v. HAARLEM
VB
1,40m Spr.

LUGANO
v. GLENDALE
VB
1,20m Spr.

KONDELIER
v. SIT THIS ONE OUT XX
VB
1,10m Spr.L1-dressuur

JILINA
v. TROUBLEMAKER XX
Stb.
1,10m Spr.B-drs

ILINA
v. TROUBLEMAKER XX
VB

HAVANA
v. TROUBLEMAKER XX
VB

GONDOR
v. AKTION
VB

FAKTION
v. AKTION
VB
L1-dressuur

EDWARD
v. ULSTER
VB
1,30m Spr.

DONIA
v. ULSTER
prest, Stb.


WILLYBOY
v. DARLING BOY XX
VB

-
VENNY
v. DIRIGENT
ster
CLEMENTINE
v. GOUDSMID
VB


-
NOORTJE
v. FLUGEL VAN LA ROCHE
ster
CHRISTIAAN
v. PERICLES XX
VB

Z
v. PILATUS
VB

VEDETTE
v. PERICLES XX
Stb.


-
RENILDE
v. FLUGEL VAN LA ROCHE
Stb.
AGAATH
v. ALCANAR XX
VB-
DORRIE
v. SELIM
-
ILONKA
v. XEBEC XX
keur
ULINA
v. HEIDELBERG
ster

SARINA
v. FARN-
ZULINA
v. GRAAF VAN WITTENSTEIN
-
GULINA
v. BOURBON
MELANIE
v. AMOR
Stb.

-
HINA
v. CAESAR
VB
-
MINA
v. TRIOR
VB
-
ZINA
v. TELLO
ster
-
IZINA
v. FRESCO
Stb.
DIANA
v. UTRECHT
Stb.
1,00m Spr.M1-dressuur

CANDY
v. UTRECHT
VB

BIANCA
v. ARIBAN XX
VB

ALFLEDA
v. LE VAL BLANC XX
VB


-
CARA NINA
v. REFLEX
ster
ZORRO
v. MAURITS
VB

WARANINA
v. HOOGHEID
Stb.

TARANINA
v. HOOGHEID
Stb.

RIEANKA
v. SOLARIS XX
ster

NELLIE
v. IVARO
Stb.

MARLIZA
v. IVARO
ster


-
GINY
v. PROFESSOR
TINY
v. BALTHAZAR

GROUWKE
v. ADERSLAG

Snow
Snow
Snow
Snow